okulista

1 czerwca 2010
Prof. Marta Misiuk-Hojło 2018

Spotkanie autorskie z prof. Martą Misiuk-Hojło

Podczas XLIII Zjazdu Okulistów Polskich w Warszawie 11 czerwca 2010 roku prof. Marta Misuk-Hojło podpisywała książki z serii Podstawy Okulistyki.