Farmakoterapia jaskry
22 listopada 2018
Jaskra
19 listopada 2019

Orzecznictwo okulistyczne Wydanie IV 

99.00

Autor: Wiktor Stopyra

 

KUP TERAZ:
Opis

Czwarte wydanie popularnego kompendium, zawierającego zagadnienia związane z okulistycznym orzecznictwem lekarskim. Autor jest lekarzem specjalistą z dziedziny okulistyki oraz biegłym sądowym z bogatym doświadczeniem w zakresie orzecznictwa.

Spis treści:

 1. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej
 1. Niezdolność do pracy w chorobach narządu wzroku
 1. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10
 1. Orzekanie o niepełnosprawności
 2. Choroba zawodowa
 3. Niepełnosprawność u małoletnich
 4. MEDYCYNA SPORTU
 5. Rekreacyjne uprawianie sportu
 6. Sport wyczynowy
 7. BADANIE KIEROWCÓW I KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW
 1. KRYTERIA OKULISTYCZNE W SŁUŻBACH  MUNDUROWYCH
 1. Policja
 2. Służba Ochrony Państwa
 3. Straż Graniczna
 4. Służba Więzienna
 5. Straż Marszałkowska
 6. Zawodowa służba wojskowa
 7. Lotnictwo wojskowe
 8. Marynarka Wojenna
 9. Nurkowie i płetwonurkowie
 10. Kontrwywiad i Wywiad Wojskowy
 11. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 12. Centralne Biuro Antykorupcyjne
 13. Agencja Wywiadu
 14. Państwowa Straż Pożarna
 15. Straż Ochrony Kolei

VII. OKULISTA JAKO BIEGŁY SĄDOWY

 1. Proces karny
 2. Proces cywilny
 3. Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

VIII. TEST SPRAWDZAJĄCY

 1. Pytania
 2. Odpowiedzi
 3. Zakończenie
 4. Teksty źródłowe
 5. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.,poz. 617)
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z dnia 8 grudnia 2015 r., poz. 2069)
 2. Kodeks Etyki Lekarskiej
 3. Przysięga Hipokratesa
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (tekst jednolity Dz.U. z dnia 17 października 2017 r.,poz. 1923)
 5. ZAŁĄCZNIKI
 6. Piśmiennictwo

Parametry
ISBN: 978-83-61257-51-6
Format: 142 × 205 mm
Objętość: 368 str.
Papier: offset
Kolor: 4+4
Oprawa: twarda

Zobacz fragment w formacie PDF:
Pobierz