Piotr Wiland – o autorze

Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych AM we Wrocławiu
Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Założyciel i z-ca redaktora naczelnego Przeglądu Reumatologicznego:
www.przegladreumatologiczny.pl

Autor i współautor książek wydanych przez Górnicki Wydawnictwo Medyczne:
* Enbrel. Zastosowanie kliniczne
* Remisja w reumatoidalnym zapaleniu stawów
* Monitorowanie stanu pacjenta w chorobach reumatycznych
* Wczesne reumatoidalne zapalenie stawów
* Reumatologia. Zmiany narządowe

Ostatnio wydana publikacja:
* Enbrel. Zastosowanie kliniczne. Wydanie drugie
Etanercept należy do leków biologicznych, które określa się jako blokery TNF-α czy antagoniści TNF-α.
Wiedza na temat etanerceptu w miarę jego stosowania i rozszerzania wskazań jest coraz większa, co było też powodem podjęcia prac nad drugim, rozszerzonym wydaniem monografii tego leku.
W porównaniu z poprzednim wydaniem pojawiło się kilka nowych rozdziałów, omawiających takie zagadnienia, jak na przykład: mechanizmy immunologiczne w spondyloartropatiach zapalnych, jakość życia chorych leczonych etanerceptem czy wpływ tego leku na produktywność u osób z chorobami reumatycznymi. Treść innych rozdziałów tej monografii została również bardzo istotnie zmieniona w oparciu o nowe publikacje
z ostatnich 4 lat, m.in. omówiono w nich dane wynikające z rejestrów chorych leczonych biologicznie.
Książka jest kierowana nie tylko do reumatologów, ale również do lekarzy innych specjalności, którzy mogą się zetknąć z chorymi leczonymi inhibitorami TNF.
[Z przedmowy redaktora naukowego]