Marta Misiuk-Hojło – o autorce

Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło, Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie okulistyki dla województwa dolnośląskiego, Przewodnicząca Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Wiceprzewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Wybitny specjalista prowadzący badania naukowe nad jaskrą, zagadnieniami związanymi z zapaleniami błony naczyniowej oraz etiologią zwyrodnienia siatkówki związanego z wiekiem.

Na dorobek naukowy profesor Marty Misiuk-Hojło składa się 200 publikacji oraz wiele wystąpień na  sympozjach krajowych
i zagranicznych.  Współautor 5 podręczników i 4 monografii, redaktor naczelna „Przeglądu Okulistycznego”.