Maria Niżankowska – o autorze

Prof. dr hab. med. Maria Hanna Niżankowska kierowała Katedrą i Kliniką Okulistyki we Wrocławiu, była też Przewodniczącą Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Jaskry. Kieruje Centrum Jaskry w Ośrodku Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Prof. M.H. Niżankowska w 1994 r. zainicjowała powstanie Dolnośląskiej Fundacji na Rzecz Zapobiegania Ślepocie, która od 1999 r. prowadzi społecznie badania epidemiologiczne jaskry wśrod losowo wybranych mieszkańców Wrocławia powyżej 40 r.ż. Wykazały one, że jaskra występuje w tej grupie wiekowej u ok. 2 na 100 badanych osób. Jej bezobjawowy przebieg powoduje, że 70% osób, u których jaskra została wykryta podczas tych badań, nie zdawało sobie wcześniej sprawy z istnienia choroby.

Prof. M.H. Niżankowska jest autorką wielu publikacji na temat jaskry. W 2001 r. ukazały się drukiem dwa nowe opracowania książkowe: Jaskra. Przewodnik diagnostyki i terapii oraz Jaskra. Współczesne zasady rozpoznawania, a w roku 2002 Jaskra. Poradnik dla pacjentów.