Jan Zieliński – o autorze

Profesor dr hab. med. Jan Zieliński z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie jest uznanym autorytetem w dziedzinie zaburzeń czynnościowych w przewlekłych chorobach płuc. Wiele lat pracy lekarskiej i badań naukowych poświęcił najczęstszej chorobie płuc, którą jest przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Jego monografia poświecona sercowym powikłaniom POChP – znanym jako serce płucne – była wydawana czterokrotnie. Uczyły się z niej pokolenia lekarzy.

Profesor Zieliński był inicjatorem wprowadzenia w Polsce domowego leczenia tlenem
i nieinwazyjnego wspomagania wentylacji dla chorych z przewlekłą niewydolnością oddychania.
W ostatnich latach jest orędownikiem programu wczesnego rozpoznawania POChP i działań zmierzających do zahamowania postępu tej częstej, niebezpiecznej i śmiertelnej choroby.

Profesor Zieliński jest aktywnym członkiem wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych i członkiem komitetu naukowego międzynarodowej grupy ekspertów GOLD zajmującej się zwalczaniem POChP na świecie.

Zapraszamy do korzystania z serwisu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc:

www.igichp.edu.pl