Jan Ciećkiewicz – o autorze

Absolwent krakowskiej Akademii Medycznej. Po studiach pracował rok w Wielkiej Brytanii. Specjalizację
z chirurgii i doktorat uzyskał w II Katedrze Chirurgii w Krakowie pod kierunkiem prof. Jana Oszackiego. Następnie pracował tam jako adiunkt pod kierunkiem prof. Otmara Gedliczki. Od 1992 r. kierował Zakładem Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej CM UJ. Odbył szkolenia w USA i Francji. Jeden z pierwszych specjalistów
z zakresu medycyny ratunkowej. Przez dwie kadencje Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie. Obecnie na emeryturze, związany z Instytutem Ratownictwa Medycznego w Krakowie.