Jacek Kański – o autorze

Jacek Kański

Profesor Jacek Kański

Jacek J. Kański urodził się w Warszawie 5 sierpnia 1939 roku. Ojciec, Jerzy Kański, szef obrony marszałka Rydza-Śmigłego, opuścił Polskę, towarzysząc we wrześniu 1939 r. Marszałkowi RP podczas ewakuacji Rządu do Rumunii. Podczas wojny służył w armii generała Andersa. Jacek J. Kański spędził wojnę z matką
w Warszawie, a następnie w Siewierzu koło Sosnowca. Po wojnie, w 1946 r., w celu połączenia rodziny wraz z matką opuścili Polskę przez „zieloną granicę” i znaleźli się w Wielkiej Brytanii. Jacek J. Kański ukończył London University. Odbył staż w Moorfields Eye Hospital. Następnie pracował jako Consultant Ophthalmic Surgeon w Prince Charles Eye Unit, King Edward VII Hospital w Windsor. Obecnie pełni funkcję honorowego konsultanta tego szpitala.

Profesor Jacek J. Kański, MD MS FRCS FRCOphth, jest uznanym międzynarodowym autorytetem z zakresu okulistyki. Jego monografie i książki są zwykle światowymi bestsellerami.


Szczególne znaczenie dla okulistów na całym świecie ma dzieło w sposób wysoce praktyczny i zwięzły obejmujące wszelkie zagadnienia z zakresu okulistyki – Okulistka kliniczna. V wydanie tej książki zostało starannie przygotowane w wersji polskiej przez oficynę Górnicki Wydawnictwo Medyczne.

Profesor Jacek J. Kański z wielkim entuzjazmem podejmuje również projekty wydawnicze razem
z autorami polskimi. Nakładem Górnicki Wydawnictwo Medyczne ukazały się następujące książki:


Prof. Jacek J. Kański jest wielkim miłośnikiem kotów. Jego przyjaciele: Tommy i Jerry towarzyszą mu wiernie przy pisaniu książek. Ulubionymi miejscami spędzania urlopów są Wyspy Karaibskie. Profesor Jacek J. Kański jest stałym uczestnikiem konferencji i sympozjów okulistycznych w Polsce.