Andrzej Stankiewicz – o autorze

Profesor Andrzej Stankiewicz

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, kierownik Kliniki Okulistyki w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

Był autorem ponad 350 publikacji krajowych i zagranicznych, prawie 200 komunikatów zjazdowych i kilkunastu rozdziałów w podręcznikach okulistyki.
Pełnił funkcję redaktora naczelnego „Kliniki Ocznej”. Wchodził w skład kolegiów oraz komitetów redakcyjnych licznych periodyków medycznych. Był stałym recenzentem projektów badawczych KBN Ministerstwa Nauki. Należał do zespołu konsultanta krajowego ds. akredytacji i specjalizacji z okulistyki oraz zespołu ekspertów CEM ds. oceny pytań egzaminacyjnych. Wchodził w skład Komisji Egzaminów testowych z okulistyki. Komisji Egzaminacyjnej dla prowadzenia państwowego egzaminu kończącego specjalizację w zakresie okulistyki oraz Komisji Narządów Zmysłu Komitetu Patofizjologii PAN. Pełnił ponadto funkcję prezesa Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD).


Z przykrością zawiadamiamy, że 3.05.2018 zmarł prof. dr hab. Andrzej Stankiewicz współorganizator opiekun i promotor programu edukacyjnego pt. „Wykłady z Okulistyki”. Wielokrotnie – społecznie – publikował cenne artykuły na łamach czasopisma Przegląd Okulistyczny. Był też redaktorem i autorem podręcznika – atlasu Wydawnictwa Medycznego Górnicki pt. „Diagnostyka różnicowa chorób tylnego bieguna gałki ocznej„.