Andrzej Pozowski – o autorze

Profesor dr hab. med. Andrzej Pozowski ukończył studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1968 roku. Do 1975 r. pracował w Klinice Ortopedii AM we Wrocławiu, gdzie w 1973 r. uzyskał pierwszy stopień specjalizacji w ortopedii i traumatologii. W 1975 r. rozpoczął pracę na oddziale ortopedii w ośrodku rehabilitacyjno-ortopedycznym na Poświętnem. Tu też uzyskał drugi stopień specjalizacji w ortopedii i traumatologii w 1976 r., doktoryzował się w 1979 r. Specjalizację drugiego stopnia w rehabilitacji medycznej uzyskał w 1982 r., a tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w 2002 r. Początkowo jako zastępca ordynatora, a od 1980 r. jako ordynator kieruje oddziałem ortopedycznym w tym samym ośrodku. Ma 35-letnie doświadczenie w endoprotezoplastyce pierwotnej i rewizyjnej biodra, zdobyte na ponad 3500 operacji oraz 15-letnie doświadczenie w endoprotezoplastyce stawów kolanowych. Przez wiele lat operował boczne skrzywienia kręgosłupa. Zajmuje się również reumaortopedią, operując nie tylko biodra i kolana, ale również reumatoidalne i artretyczne ręce i stopy z endoprotezami drobnych stawów rąk włącznie.

W latach 2002–2008 jako profesor nadzwyczajny wykładał ortopedię, traumatologię, rehabilitację medyczną i biomechanikę kliniczną na wydziale Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Od 2004 r. kieruje również Katedrą Fizjoterapii Wrocławskiej Akademii Medycznej, łącząc operacyjną praktykę ortopedyczną z dydaktyką.
Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz członkiem kilku towarzystw naukowych.