XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego

Konferencja Poznańskiego Oddziału PTO 2001
1 stycznia 2001
XXXIV Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich
1 stycznia 2002

Nasz gość: Prof. dr hab. med. Jan Zieliński z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie (Zabrze, 5-8 września 2001)

 

Komentarze są wyłączone.